Serwis Wycena Nieruchomości
REKLAMA
Główna
Szukaj
Dodaj
Cennik
Logo PFSRM
 
Województwo: mazowieckie
Liczba rzeczoznawców: 7


Nazwa firmy Rzeczoznawca Majątkowy
Imię i nazwisko Tomasz Bieliński
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-923
Ulica Petunii 15/1
Telefon 22 872 02 62
Telefon komórkowy 601 803 058
Fax
Strona WWW www.wycena.waw.pl 
E-mail info@witrazesc.com.pl
Numer uprawnień 2743
Zakres świadczonych usług
Zabezpieczenia kredytów bankowych, wymiaru podatków ( od spadków i darowizn i innych), amortyzacji środków trwałych, sprawozdań finansowych przedsiębiorstw (wartość godziwa), negocjacji ceny sprzedaży.
 
Wycena przedsiębiorstw, składników majątkowych, maszyn trwale związanych z gruntem.

Analizy rynku nieruchomości.
 
Nazwa firmy B&ST
Imię i nazwisko Bohdan Stępień
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-954
Ulica Goplańska 25/104
Telefon 22 842 58 71
Telefon komórkowy 602 489 014
Fax
Strona WWW
E-mail bohdan.stepien@poczta.fm
Numer uprawnień 1133
Zakres świadczonych usług
profesjonalne wyceny: 
- gruntów - do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste ; 
-gruntów - do odszkodowań za grunty zajęte pod drogi (ulice) publiczne ;
-gruntów - w celu wynagrodzeń (odszkodowań) za służebności przesyłu i służebności gruntowe (linie energetyczne, urządzenia podziemne, drogi konieczne i inne); 
-gruntów, budynków i lokali - do wszystkich celów i potrzeb
 
Nazwa firmy ARUM Nieruchomości
Imię i nazwisko Andrzej Kowalczyk
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-770
Ulica Piwarskiego 9/34
Telefon 22 841 12 55
Telefon komórkowy 607 612 104
Fax
Strona WWW
E-mail arum.andrzej@wp.pl
Numer uprawnień 2630
Zakres świadczonych usług
 
Nazwa firmy LEGE ARTIS Biuro Doradców Majątkowych
Imię i nazwisko
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-842
Ulica Al. W. Reymonta 12a
Telefon 22 428 16 95, 22 428 16 96
Telefon komórkowy 505 035 871, 501 766 336
Fax 22 633 79 74
Strona WWW www.lege.eu.com
E-mail biuro@lege.eu.com
Numer uprawnień 4260, 4726, 4914, 5554, RICS1286928
Zakres świadczonych usług
Usługi związane z wyceną przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, nieruchomości, ruchomości dla potrzeb:
• kredytowych (zabezpieczenia wierzytelności),
• ustalenia ceny sprzedaży, 
• przejęć, fuzji, prospektów emisyjnych, ubezpieczeń
• postępowań sądowych i odwoławczych (biegli sądowi wpisani na listy sądów okręgowych)
• postępowań upadłościowych (w tym również elementy masy upadłościowej)
• sprawozdań finansowych wg MSSR/MSSF/ IFRS
• szacowania portfela / wyceny masowe
• szacowania odszkodowań i służebności przesyłu
• obsługi kancelarii prawnych w zakresie szacowania nieruchomości
 
Nazwa firmy
Imię i nazwisko Marta Minorska
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-954
Ulica Sobieskiego 6/22
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
Strona WWW
E-mail martaminorska@gmail.com
Numer uprawnień 4665
Zakres świadczonych usług
 
Nazwa firmy Wyceny i Doradztwo Paulina Witkowska
Imię i nazwisko Paulina Witkowska
Miejscowość Nasielsk
Kod pocztowy 05-191
Ulica Miękoszynek 15L
Telefon
Telefon komórkowy 696-047-960
Fax
Strona WWW www.wycenynasielsk.pl
E-mail p.witkowska@op.pl 
Numer uprawnień 4994
Zakres świadczonych usług Moja oferta obejmuje wycenę nieruchomości:
• gruntowych niezabudowanych, 
• gruntowych zabudowanych,
• lokalowych,
• rolnych,
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, • innych praw związanych z nieruchomościami. Wyceny sporządzane są dla różnych celów:
• zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
• określenia ceny kupna-sprzedaży,
• celów księgowych,
• podziału majątku,
• określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
• określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
• określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.
 
Nazwa firmy
Koterski Nieruchomości
Imię i nazwisko Łukasz Koterski
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-732
Ulica Czerska 18/292
Telefon
Telefon komórkowy 606 856 516
Fax +48 22 378 10 43
Strona WWW www.koterski.com 
E-mail biuro@koterski.com
Numer uprawnień 4001
Zakres świadczonych usług

Nasze doświadczenie w zakresie wycen nieruchomości obejmuje zarówno kompleksy dużych nieruchomości komercyjnych; 
obiekty biurowe, handlowo-usługowe oraz magazynowo-przemysłowe, działki inwestycyjne; jak również relatywnie mniejsze nieruchomości: domy jednorodzinne i lokale mieszkalne.

Posiadamy certyfikaty pozwalające na sporządzanie wycen dla celów zabezpieczenia wierzytelności bankowych.  Certyfikaty te zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich  

Sporządzane przez nas operaty szacunkowe wykorzystywane są dla rozmaitych celów:
- zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
- sprawozdań finansowych, rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych;
- postępowań sądowych i administracyjnych;
- transakcji obrotu nieruchomościami;
- określenia rentowności inwestycji;
- zarządzania majątkiem nieruchomym.

 
 admin@wycena-nieruchomosci.pl